خانه جاذبه‌های تاریخی لیقوان عمارت سنگی لیقوان (داش عمارت)

عمارت سنگی لیقوان (داش عمارت)

عمارت سنگی لیقوان

  مطابق با آنچه که تاریخ نویستان درباره این روستا در سال های دور نوشته اند، این روستا متعلق به احتشام الدوله لیقوانی بوده که در سال ۱۹۲۴ افراد حزب دموکرات به این ناحیه حمله کردند و ارباب و پسرانش را به قتل رساندند. ساختمان اربابی این روستا(داش عمارت) طی …

ادامه نوشته »